شریک با صدای میثاق

 

در مورد این ترانه حرفهایی دارم در فرصتی دیگه حتما براتون خواهم زد چون تولد این ترانه البته با آهنگی دیگه که با صدای کامران اجراء شد بر میگرده به خیلی سالهای قبل.