بادۀ عرفان

  در گـــــــــور هم از یاد تو نیـم ای دوست                                         عشق تو به من گفت که اینجا کیم ای دوست از باده عرفان چو گـــــــذر کردی از اینجا                       …

ادامه

آوار

    ز دست بخت خود هــــر شب هزاران بار میگـــریم                                 به طفلی تشنه میمانم که چون رگبـــار میگریم تو گوئی ســــــــــرنوشـتم را ز خون دیده بنوشتند                                به…

ادامه

مرگ شاعر

       مرگ شاعر..؟؟    وشبی در شهرمان  ناقوس مرگ شاعری دلخسته می پیچد      قلم از دست بیجانی   به روی کاغذی آرام می غلطد      و شعری ناتمام از سینه پر درد مردی  روی میزی در کنار استکانی چای……  بر صفحه ای خط خورده میماند.    کسی اشکی نمی ریزد..  به جز آن جمله آخر…

ادامه

ای عشق

        کاش میدانستم چیستی ؟ یا کیستی ؟       و چرا هر گــاه که به تو نیاز دارم نیستی ؟                   کاش میدانستم سنگی یا بلوری ؟                   کاش میشد بدانم خسته ای یا صبوری ؟       کاش میشد           دزدانه نگاهی به صندوقچه اسرار دل مهربانت انداخت                                                                                  شاید ..      …

ادامه

دلخسته

  من بهـــــــــر تو از آنچـه مرا بود گذشتم                               از هر چه مرا خاطری آســــــــود گذشتم از خویش گذشتــم ز کم و بیش گذشتـم                               از دیر به دست آمــــــــده ها زود گذشتم یکبـــــــاره زدم شعله به هر بود…

ادامه

بهار در غربت 2

    به غربت هم بهاران سبز و زیباست                                         به هـــر جا جشن رنگ و بوی گلهاست طراوت را به دشت ســــــــــبز بینی                                            نشــــاط از غنچـــــه های تازه پیداست چه…

ادامه

بهار در غربت 1

  بهـــــــــار آمد دوباره غنچه خندید                                  قلم شاعر شد و شعری ســـرائید قلم با اشک شــوق خود به کاغذ                                  نوشت از آرزو، از عشق و امیــــد قناری بار…

ادامه

بن بست – آینه

  در مورد همکاری و خود خانم آینه حرف زیادی ندارم به جز اینکه همسرشان شاهین را ابتداء از طریق دوست مشترکی که معرفشان بود با تلفن و بعد ها در یک دیدار یکروز و یکشبه شناختم…. مردی بود کاملا صمصمی و دوست داشتنی… به جز دو کار ثابت و روزانه تجربه های زیادی در موردسنگهای قیمتی به دست آورده بود .ه همین…

ادامه

سخن دل

با عشــــــــق تو چون برگ گل یاس سپیدم                           یکجا همــــــــــــه نورم ، همه لبخند امیدم بی عشـــــــــق تو پژمرده گل تشــــــنه آبم                           کـــــــــــــــز خجلت رنگم به ته باغ خزیـدم  با عشــق توو چون…

ادامه

تاراج – شعری برای مادر

  تقدیم به همه کسانی که همه چیز یعنی ( مادر ) را از دست داده اند      در شبی محزون و تاریک و ســـــیاه    رنگ مهتاب از رخش ناگــــــــه پرید    دیدم آرام و غم آلــــــــــــود و حزین    چادر شب را به روی ســــــر کشید                    …

ادامه