ایکاش ها

http://www.rahmanshokoufehpour.com

  آشنائی من و سعید طوفانی از طریق آموزشهای رایگان فتو شاپ و دریم ویور در دنیای مجازی بود … آیشان در دانشگاه های ایران تدریس درس ها را همزمان بصورت فیلم ضبط و در سایت youtube و سایت شخصیشان آپلود میکردند تا علاقمندان به اینگونه آموزش ها در سراسر جهان بتوانند از آنها استفاده کنند …چنین کاری بدون مستلزم وقت و…

ادامه

حرم عشق

حرم عشق اشعار دختر مهتاب

  با عشق دلی همدم و همـــــــــراز نباشد              از جانب معشـــــــــوقه اگر ناز نباشد آن سینه کــه آتش نگرفت از غم عشقی             یک لحظـه هم آ گـاه از این راز نباشد رازی کـــــه به خلوتگه عشاق توان دید             رازی کـــــــــه مرا…

ادامه

جون من جای سپاسم

    اسم عشق و می شنیدم       خودشو نمی شـــناختم حتی یک لحظــه تو رویا       من با عاشقی نساختم   دل به هر چی بود دادم      اما از تنهــــــائی مردم واسه پیدا کردن عشق       دل به جاده ها سپردم   تا زمونی کــــه رسیدی     از تو جاده های خاکی با یه دنیـــــــــا…

ادامه