مسعود مؤمنی – تار و آواز ایرانی

      از برادرهنرمندم احمد برایتان نوشتم و اشاره کردم به سه پسرش که هر کــــــــــدام نیز دست توانائی در هنر دارند . اینجا از مسعود پسر بزرگ او حرف دارم . از همان کودکی به یاد دارم کـه دنیائی از محبت و صفــــا بود . وقتی با برادرم و دوستانش جمع بودیم او با دقت به حرفهایمان گوش…

ادامه

خط بزن اسم مرا…

    خط بزن اســـــــــــم مرا از ذهن خود                       خاطـــــــــــــراتم را تمامی پاک کن نقش یادم را به قبرستان ببـــــــــــــر                       پایکوبی کن همانجـــــــــا خاک کن   خطّ بزن نام مرا این لحظــــــــــــه از        …

ادامه

دیر آمدی

  دوستی نوشت : رحمان جان من نمیگویم دکتر عباس حکیم گفته درمیان جان من تخم محبت کاشتی عاشقم کردی و آنگه دل زمن برداشتی آخه قربون شکل ماهت برم درسته که مرتب تو نازنینم را توی زحمت میاندازم ولی گاه گاهی هم یادی از حقیر بکن که بدانم هنوز زنده ام. حتی پیام هایت هم برای من حیات…

ادامه

تولد دوست

  شاهپور یکی از اولین دوستانی بود که از بدو ورودم به دانمارک شناختم و خدا رو شکر تا حالا اسمم تو لیست دوستانش مونده……. خداوندگار محبت و انسانیت و عشق به خانواده و ایران عزیز……. تاوان این عشق دومی رو خیلی زیاد داده و هنوزم به قولی پوست کلفتی کرده و سر عشق به وطن مردونه واساده و…

ادامه

عاشقونه دوست دارم

  ترو من عاشـــــــــقونه دوست دارم                            خدائیش بی بهــــــونه دوست دارم  میگن عشــــق ودله، من ترو بیشتر                             از اونچـــه دل میدونه دوست دارم  ترو نه مثل دنیــــــــــای بزرگـــــــــا        …

ادامه

خدایا من چه فهمیدم ز خلقت

  خدایا من چــــــه فهمیـــدم ز خلقت                یه عمـــــری دادی و هزار تا منّت کدوم از بنــــــــده هاتو دل شکستم               کـــــه دید از من گناهی جز محبّت چـــــــه حقّی من گرفتــــم از یتیمی               کجا بشــکستم از یک مور…

ادامه

شاعر شقایق

  هر چه تقدیر است اگـــــــر باور کنی                       زندگی را بر خود آســـــــــــــــان تر کنی چون به خود آنرا جهنم ســـــــــاختی                       خـــــــــود به این بد حال و روز انداختی لحظه ای از عمر تو گر شــــــــد تلف…

ادامه

بمان خسرو

عید نوروز امسال و سال جدید با پیامی از استاد مسلم  صدا شجریان بزرگ رنگ و بوئی دیگر گرفت و از همان لحظه های نخست جنب و جوشی در دل عشاق و دلشدگان ایشان ایجاد کرد که مرز ها را به سرعتی باور نکردنی پشت سر گداشت آنچنان که دست ها به دعا بالا رفت و قلم ها به…

ادامه

آریائی ها

این شعر را پس از مسابقۀ مردانه و به یاد ماندنی ایران و آرژانتین برای مردان شجاع فوتبالمان ساختم  و حالا زمانیست که با باخت تیممان به بوسنی پرونده ما در بازیهای  این دوره از جام جهانی بسته شده اما حداقل برای من و بدون شک  همۀ فوتبال دوستان ( نه آنهائی که پیشاپیش باخت تیم را با استهزاء…

ادامه

مهمانی دیدار

  به جشن رقص وشـوروساغرومی                   صدای خنـــــــــــــده و فریاد و آهنگ میان آنهمه هشیار و ســــــر مست                     فقط من بودم و یک جســـــــم دلتنگ   نگاهم بود و آن نقشی کــــه هر جا              …

ادامه