خونه – با صدای شهیاد

    این ترانه هم داستان خودش و داره…. دقیقا همون خونه ای که وقتی چشم باز کردم مادرم را دیدم … با حوضی وسط حیاط با کاشی های آبی و چند تا ماهی قرمز…. یک چشمه که با پله های زیادی به سطح حیاط میرسید…یک اطاق کوچک که مخصوص استراحت مرغ و خروس های خانه پدری بود ……..

ادامه