سازگـــــــار

  نه  بر دل هجر یاری دارم ای دوست                     به کار کس نه کاری دارم ای دوست هزاران بار شــــــــکر حق کــه یاری                      کـه بتوان گفت یاری دارم ای دوست به هر شعری کــه دیدم شاعری گفت    …

ادامه