سلطان جاز ویگن

  اواسط سال 2000 بود که روزی آریس دوست هنرمندم تلفن زد و خواست که مطلبی برای جشن پنجاهمین  سال فعالیت هنری ویگن که به همت دوستانش در آمریکا برگذار میشود بنویسم . از آنجا که خود نیز یکی از علاقمندان صدا و شخصیت ویگن عزیز بودم و هستم مطلب زیر را نوشتم هر چند یک ارزن از خروار…

ادامه