قبلۀ – با صدای آریس

  با آریس عزیز به وسیلۀ دوست هنرمند و دلسوخته ام کیومرث سلیم پور آشنا شدم که در تنظیم آهنگ ( باران ) با صدای امید با ایشان همکاری داشتم … و دیری نگذشت که این دوستی به دل نشست و به مهر تبدیل شد … شخصیت بسیار دوست داشتنی و فکر روشن و بدون تعصبش از نکات ذاتی…

ادامه