من پائیزیم

  من به دلتنگی ها، به تنهائی ها و به دست و پنجه نرم کردن ها با دل گرفتگی ها، خوب عادت دارم… من زیبائی و رنگ سرخ فام غروب را بهتر از روشـــنائی، های طلوع می شناسم… من دلباخته پائیزم. میدانم که زیبا ترین فصل خداست، چرا که بی ریاست. آنگونه که هست خودرا می نمایاند… من همه…

ادامه